ABOUT MINT Lift®
แนะนำให้รู้จักกับมินต์ลิฟท์ ไหม PDO สำหรับยึดเซลล์บนใบหน้า
ด้ายยก,
คุณได้ตรวจสอบว่าเป็นการตรึงเนื้อเยื่อใบหน้าหรือไม่?
MINT Lift® เป็นห้องซ่อมเนื้อเยื่อใบหน้าที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีเพื่อปรับปรุงริ้วรอยบนใบหน้า พบกับ Mint Lift เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการยกและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
ผลสำเร็จของมินต์ลิฟท์
ได้รับใบอนุญาตด้านการยกกระชับจากนานาประเทศ NMPA จากจีน ฯ เนื่องด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
  • 2013.06
    จดทะเบียน FDA สหรัฐอเมริกา
  • 2014.05
    ใบอนุญาตสำหรับไหมยึดเซลล์ผิวหน้า โดยอย.แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
  • 2019.08
    จดทะเบียน NMPA จีน
จุดเด่นของมินต์ลิฟท์
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับการอนุญาตให้เป็นไหมสำหรับการดึงหน้า
Introduction video of MINT Lift®